Μηνιαίο αρχείο: Οκτώβριος 2009

Παιδικό δωμάτιο

Ζωγραφική σε παιδικό δωμάτιο με αντιαλλεργικά χρώματα, διάσταση 1,6 x 1,6 m

«Φωτογραφική αυτοβιογραφία” 

© Αυτοφωτογράφηση 1, εγώ, ο Στέλιος και ο εαυτός μου (~2008-09) για την εργασία «Φωτογραφική αυτοβιογραφία” © Αυτοφωτογράφηση 2, εγώ, ο Στέλιος και ο εαυτός μου (~2008-09) για την εργασία «Φωτογραφική αυτοβιογραφία” (η φωτογραφία...